Zhanglin Cheng

Associate Professor

Visual Computing Research Center (Join Us )

Shenzhen Institutes of Advanced Technology

Chinese Academy of Sciences

Tel:

Email:

 

Zhanglin Cheng received the Ph.D. degree in pattern recognition and intelligent systems from Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences in 2008. His research interests and experience span a wide range of topics including computer graphics, computer vision and visualization.

 

Selected publications (Google Scholar Profile, Homepage@UCAS)

Jianwei Guo, Shibiao Xu, Dong-Ming Yan, Zhanglin Cheng, Marc Jaeger, Xiaopeng Zhang

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2018

 

Yunhai Wang, Zeyu Wang, Lifeng Zhu, Jian Zhang, Chi-Wing Fu, Zhanglin Cheng, Changhe Tu, Baoquan Chen

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2018

 

Kang Feng, Yunhai Wang, Ying Zhao, Chi-Wing Fu, Zhanglin Cheng, Baoquan Chen

Journal of Visual Languages & Computing, 44:28~38, 2018

 

Lan Chen, Juntao Ye, Liguo Jiang, Chengcheng Ma, Zhanglin Cheng, Xiaopeng Zhang

Computer Animation and Virtual World, 2018

 

Xiaoke Bao, Yunhai Wang, Zhanglin Cheng, Changhe Tu, Fangfang Zhou, Baoquan Chen

Journal of Visualization, 21(3):511-523, 2018

 

Jianwei Guo, Zhanglin Cheng, Shibiao Xu, Xiaopeng Zhang

SIGGRAPH 2017 (Poster), 2017

 

Shufa Wei, Zhanglin Cheng

Journal of Integration Technology, 6(1):39-52, 2017 (in Chinese)

 

Baoquan Chen, Zhanglin Cheng

Big Data Research, 1:61-70, 2015 (in Chinese)

 

Yotam Livny, Soeren Pirk, Zhanglin Cheng, Feilong Yan, Oliver Deussen, Daniel Cohen-Or, Baoquan Chen

ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH 2011), 30(4):53:1-53:10, 2011

 

Zhanglin Cheng, Xiaopeng Zhang

Science in China Series F: Information Sciences, 52(3):431-444, 2009

 

Xiaopeng Zhang, Hongjun Li, Zhanglin Cheng

AsiaGraph, 2008, Tokyo, Japan

 

Zhanglin Cheng, Xiaopeng Zhang, Baoquan Chen

Journal of Computer Sciences & Technology, 22(6):846-858, 2007

 

Zhanglin Cheng, Xiaopeng Zhang, Thierry Fourcaud

International Symposium on Plant Growth Modeling and Applications, 2006, Beijing, China, (PMA '06)

 

Mingchang Zhao, Jie Tian, Xun Zhu, Jian Xue, Zhanglin Cheng, Hua Zhao

SPIE Medical Imaging, 2004, San Diego, California USA